Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

DOKUMENTAI. TAISYKLĖS. TVARKOS APRAŠAI

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" darbo tvarkos taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" darbuotojų maitinimosi tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" etikos normos

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" darbuotojų darbo grafiko sudarymo tvarkos aprašas

 

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" inventorizacijos taisyklės

Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą  Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė" apskaitos organizavimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" netiesioginio darbo su mokiniais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

Alytaus lopšelio-darželio  „Saulutė" darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas