Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Darbo užmokestis

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
 
Pareigybė
Darbuotojų skaičius
Darbo stažas
(metais)
2016 m. vidutinis mėnesinis bruto
Eur
2017 m.
III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto Eur
 
 
Direktorius
1
1027
1027
 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1
898
899
 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
1
474
483
 
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas
1
392
395
 
Vyriausiasis buhalteris
1
639
653
 
Logopedas
2
daugiau kaip 15
636
642
 
Meninio ugdymo pedagogas
1
 
649
656
 
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas
9
daugiau kaip 15
659
666
 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
2
daugiau kaip 15
 
718
726
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
3
daugiau kaip 15
708
716
 
Auklėtojo padėjėjas
8
380
380
 
Virėjas
2
380
380
 
Einamo remonto darbininkas
3
380
380
 
Kiemsargis
1
285
380
 
Valytoja (skalbėja)
1
380
380