Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Darbo užmokestis

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
 

Pareigybė
Darbuotojų skaičius
2017 m. vidutinis mėnesinis bruto
Eur
2018 m.
II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto Eur
 
 
Direktorius
1
1027
1043
 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
1
898
913
 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
1
533
689
 
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas
1
401
477
 
Raštinės administratorius
1
503
 
Logopedas
2
642
634
 
Meninio ugdymo pedagogas
1
656
676
 
Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo  auklėtojas
9
666
676
 
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas metodininkas
2
726
737
 
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
2
716
741
 
Auklėtojo padėjėjas
8
400
421
 
Virėjas
2
400
421
 
Einamo remonto darbininkas
3
MMA
MMA
 
Kiemsargis
1
MMA
MMA
 
Valytoja (skalbėja)
1
MMA
MMA
 
 Budėtojas
1
MMA
MMA