Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Pieno programa

PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS“

Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams‟ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Paramos „Pienas vaikams“ lėšos skiriamos vaikams, reguliariai lankantiems švietimo įstaigas mokymosi laikotarpiu, visai kainai arba jos daliai kompensuoti. Parama neskiriama birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

 

Programos „Pienas vaikams“ tikslai:

1. pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius;
2. skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje;
3. sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.

 

Programa „Pienas vaikams“  finansuojama iš dviejų šaltinių:

1. Europos žemės ūkio garantijų fondas (ES parama);
2. Lietuvos Respublikos valstybės lėšos (nacionalinė parama). Ji skirta kompensuoti pieno gaminių vienos porcijos didžiausios pardavimo kainos daliai, neremiamai ES lėšomis. Parama teikiama už vaikams pateiktus remiamus pieno gaminius, kurie atitinka ekologinei žemės ūkio ir maisto produktų gamybai keliamus teisės aktų reikalavimus.

 

Alytaus lopšelis-darželis ,,Saulutė" programoje ,,Pienas vaikams" dalyvauja nuo 2005 m. Dalyvavimas šioje programoje mums suteikia galimybę dažniau vartoti pieną, jogurtą, sūrį ir kitus pieno produktus, svarbius gerai ir subalansuotai mitybai.
Lėšos, gautos už sunaudotus pieno produktus, skiriamos:
1. vaikų mitybai gerinti;
2.  kitoms įstaigos reikmėms.

 

Kita aktuali informacija http://www.litfood.lt/default.aspx

pienas vaikams