Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Vaiko maitinimas

VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (nauja redakcija nuo  2022-09-08 įsakymu Nr. V-1429).  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr
 
 
 

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

20 dienų meniu