Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Lopšelio-darželio taryba

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė – Ina Stasionienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja.
Nariai:
Rūta Mencevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Lina Macevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Agnė Kudžmienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė;
Rasa Katlauskė, raštinės administratorė;
Jūratė Stanevičienė, auklėtojos pdėjėja;
Jurgita Kurševičienė, tėvų atstovė;
                                 , tėvų atstovė;
                                 , tėvų atstovė.  
 
LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS FUNKCIJOS
1. Numato švietimo įstaigos veiklos   perspektyvas, teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių
2. Pritaria lopšelio-darželio nuostatams, lopšelio-darželio strateginiam planui ir metiniam veiklos planui, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėms, Ikimokyklinio ugdymo programai ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia lopšelio-darželio direktorius. 
3. Teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo.
4. Svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus.
5. Išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinės veiklos ataskaitos ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo.
6. Teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
7. Svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
8. Inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą.