Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Komisijos ir darbo grupės

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Jolita Adamonienė, vyrsnioji logopedė; 
Daina Karkauskienė, logopedė;
Irena Rakauskienė, specialioji pedagogė;
Raimonda Radzevičienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ" PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Zita Kaminskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
Nariai:
Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
LIna Dimitrovienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Aneta Vaičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Asta Karasevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ" VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Zita Kaminskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
Nariai:
Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Janina Virbickienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ" MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Irena Andžiulytė, direktorė;
Nariai:
Daiva Kisielienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
Angelė Krutulienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
LIna Macevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Rūta Mencevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Violeta Kartanienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ" ETIKOS KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Jolita Adamonienė – vyresnioji logopedė;
Lina Radauskienė, vyresnioji auklėtoja; 
Ina Stasionienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
Ramutė Liubinienė, vyresnioji auklėtoja.
 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ" DARBO TARYBA
Tarybos sudėtis
Pirmininkė – Reda Daugėlienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Nariai:
Lina Macevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;
Asta Karasevičienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.