Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Specialistų paslaugos

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. 
Maitinimo organizavimo ir higeinos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.
 
Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė Agnė Kudžmienė
Tel. (8 315) 72 960
Darbo laikas:
Pirmadienis 8.30 – 12.30 — 13.00 – 17.30 val.;
Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00 – 12.00 — 12.30 – 16.30 val.;
Penktadienis 8.00 – 12.00 val. — 12.30 – 16.00 val.
 
LOGOPEDAI teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedinio darbo tikslas – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedai organizuoja individualius, pogrupinius, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedai individualiai konsultuoja ugdytinių tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose. Logopediniuose kabinetuose sukaupta daug didaktinių, vaizdinių ugdymo priemonių.
 

Lopšelyje-darželyje ,,Saulutė" vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais logopedinę pagalbą teikia logopedė Daina Karkauskienė ir vyresnioji logopedė Jolita Adamonienė.

 

Logopedė Daina Karkauskienė

Tel. (8 315) 72 960 

El. p. daina.karkauskiene@saulute.alytus.lm.lt 

Darbo grafikas:

Savaitės dienos
Darbo valandos
Valandos, skirtos tiesioginiam darbui su mokiniai
Valandos, skirtos netiesioginiam darbui su mokiniai
Pirmadienis
13.00 – 17.24
19.00 – 19.54 *
Antradienis
7.30 – 12.00
12.00 – 12.30
19.00 – 19.24 *
Trečiadienis
7.30 – 11.30
7.00 – 7.30
19.00 – 19.54 *
Ketvirtadienis
8.00 – 12.00
12.00 – 12.30
19.00 – 19.54*
Penktadienis
8.00 – 12.00
12.00 – 12.30
19.00 – 19.54*

* Ženklu pažymėtas darbo laikas dirbamas nuotoliniu būdu.

 

Logopedė Jolita Adamonienė

Tel. (8 315) 72 960

El. p. jolita.adamonienė@saulute.alytus.lm.lt 

Darbo laikas:
Savaitės dienos
Darbo valandos
Valandos, skirtos tiesioginiam darbui su mokiniai
Valandos, skirtos netiesioginiam darbui su mokiniai
Pirmadienis
7.45 – 12.09
7.30 – 7.45
12.39 – 14.12
17.00 – 18.00 *
Antradienis
7.45 – 12.09
7.30 – 7.45
12.39 – 14.12
17.00 – 18.00 *
Trečiadienis
7.44 – 12.09
7.30 – 7.45
12.39 – 14.12
17.00 – 18.00 *
Ketvirtadienis
7.45 – 12.09
7.30 – 7.45
12.39 – 13.12
16.00 – 18.00 *
Penktadienis
7.45 – 12.09
7.30 – 7.45
12.39 – 13.12
16.00 – 18.00*
* Ženklu pažymėtas darbo laikas dirbamas nuotoliniu būdu
 
MENINIO UGDYMO  MOKYTOJAS  – organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.
Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui su gabiaisiais vaikais, šventės, vakaronės. Meninio ugdymo mokytojas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautimą, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonš muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti įvairias muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius.
 
Meninio ugdymo mokytoja Judita Valečkienė 
Tel. (8 315) 72 960
El. p. judita.valeckiene@saulute.alytus.lm.lt 
Darbo laikas:
Savaitės dienos
Darbo valandos
Valandos, skirtos tiesioginiam darbui su mokiniai
Valandos, skirtos netiesioginiam darbui su mokiniai
Pirmadienis
7.45 – 10.57
15.10 – 16.10
16.10 – 16.28
Antradienis
7.45 – 10.57
11.00 – 12-18
Trečiadienis
7.45 – 10.47
15.10 – 16.10
16.10 – 16.28
Ketvirtadienis
7.45 – 10.57
11.00 – 12.18
Penktadienis
7.45 – 10.57
16.30 – 17.48*
* ženklu pažymėtas darbo laikas dirbamas nuotoliniu būdu
 
SPECIALUSIS PEDAGOGAS – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specialiųjų pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų  ir ribotą intelektą turintiems vaikams. Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje), lavina sutrikusias jų funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus ir ugdymo galimybes. Esant reikalui dalyvauja grupės veikloje, padeda specialiųjų poreikių vaikui adaptuotis grupėje, įsitraukti į bendrą grupės veiklą, skatina bendravimą su kitais vaikais. Konsultuoja pedagogus, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, parinkti tinkamus ugdymo būdus ir metodus, pritaikyti ir/ar individualizuoti ugdymo programas.
 
Specialioji pedagogė Irena Rakauskienė
Tel. (8 315) 72 960 
El. p. irena.rakauskiene@saulute.alytus.lm.lt 
Darbo laikas:
Savaitės dienos
Darbo valandos
Valandos, skirtos tiesioginiam darbui su mokiniai
Valandos, skirtos netiesioginiam darbui su mokiniai
Pirmadienis
7.45 – 10.30
16.30 – 18.00*
Antradienis
Trečiadienis
7.45 – 10.30
16.00 – 17.30 
Ketvirtadienis
Penktadienis
Ženklu pažymėtas darbo laikas dirbamas nuotoliniu būdu. 
 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja lopšelio-darželio direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.
 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Rimkutė
Telefonas 8 657 50667
Darbo laikas:
Trečiadienis 8.00 – 16.06 val. 
Pietų pertrauka 11.00 – 11.30 val. 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pavaldi Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui.