Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Saulytučiai

Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ į ugdymo procesą integruota programa „SaulyTUČIAI“. Tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui. „SaulyTUČIŲ“ filmukai-pasakėlės skirtos 3–4 metų vaikams, jos įtraukia mažuosius į 20–30 minučių įdomiai struktūrizuotus, interaktyvius užsiėmimus.

Ugdomoji medžiaga pasakėlėse pateikiama itin patraukliais siužetais. Naudojant šią priemonę lavinamos ir ugdomos visos pasiekimų sritys (savivoka ir savigarba, santykiai su bendraamžiais, sakytinė kalba, aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, problemų sprendimas ir kt.) Dalyvaudami „SaulyTUČIŲ“ programos veiklose vaikai skaičiuoja, kalba, pasakoja, stebi, tyrinėja, diskutuoja. Tai nauja, inovatyvi priemonė, kuri labai patinka vaikams.
                               Alytaus lopšelio-darželio "Saulutė" informacija