Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

♦ Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5  iki 6 metų.
 
♦ Ikimokyklinis ugdymas yra skirstomas į ankstyvąjį amžių nuo 1,5 iki 3 m. ir ikimokyklinį amžių nuo 3 m. iki 6 m.
 
♦ Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų, išskyrus Valdorfo metodu dirbančią grupę ir specialiojo ugdymo grupę, kurios formuojamos iš mišraus amžiaus vaikų nuo 3 m. iki 6 m.
 
♦ Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programą.
 
♦ Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
 
♦ Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas.
 
♦ Ugdymo turinys įgyvendinamas visu vaiko buvimą grupėje metu: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant auklėtojo organizuotoje ugdomojoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis ir t. t.
 
♦ Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje modeliuojamas pagal kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetencija, socialinė kompetencija, komunikavimo kompetencija, pažinimo kompetencija ir meninė kompetencija.
 
♦ Mokesčio tvarką nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba (2015 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. T-196 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių patvirtinimo“). Sprendime nustatytos mokėjimo už vaikų neformalųjį ugdymą lopšelyje-darželyje lengvatos.
 
♦ Darbo trukmę nustato švietimo įstaigos steigėjas – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ikimokyklinių ugdymo grupių veiklos trukmė ‒ 10.30 val.  Grupių darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
 
♦ Lopšelyje-darželyje veikia ikimokyklinio ugdymo budinti grupė, kuri dirba per dieną 1 val. ilgiau (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-219 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų darbo trukmės nustatymo“). Budinčios grupės darbo laikas nuo 6.30 val. iki 18.00 val.
 
♦ Vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio) ugdymo sutartimi.

 

error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content