Menu Close

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas

♦ Specialiųjų poreikių vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali ribotai dalyvauti ugdyme ir visuomenės gyvenime. Ugdymosi sunkumų gali kilti dėl sutrikusio intelekto, klausos, regos, fizinių, emocijų ir elgesio, specifinių pažinimo ar kitų vaiko raidos sutrikimų.

♦ Specialiojo ugdymo tikslas – užtikrinti ugdymo turinio individualizavimą pagal vaiko poreikius, parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus. Pedagogai ugdymo(si) veikloje diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, atsižvelgdami į vaiko poreikius ir realius gebėjimus.
 
♦ Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai vertinami pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu požiūriu bei skirstomi į 4 grupes: nedideli, vidutiniai, dideli ir labai didelis.
 
♦ Lopšelyje-darželyje „Saulutė“  integruotai ugdomi vaikai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Jiems kvalifikuotą pagalbą teikia 2 logopedai ir specialusis pedagogas.
 
♦ Lopšelyje-darželyje veika Vaiko gerovės komisija, kuri koordinuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą
error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content