Menu Close

Mokytojų taryba

MOKYTOJŲ TARYBA
Pirmininkė – Irena Andžiulytė, lopšelio-darželio direktorė.
Sekretorė – Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai – visi įstaigoje dirbantys mokytojai ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.
 
 
MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS
1. Aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės  klausimus.
2. Svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus.
3. Analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
4. Aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas ir metodus.
5. Sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus.
6. Teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai įvairiais lopšelio-darželio veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;
7. Svarsto ir priima protokolinius nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.
error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content