Menu Close

Tėveliams

TAI SVARBU

1. Į darželį  vaiką atvesti tik švarų ir tvarkingai aprangtą. Rūbų turėti geriau daugiau, nei per mažai. Nereikalingą sluoksnį visuomet galima nusirengti. Svarbu, kad vaikas būtų apsirengęs oro sąlygas atitinkančia apranga:

1.1. buvimui grupėje vaikas turi turėti tinkamą avalynę su paklune (basutės, bateliai);

1.2. lopšelio vaikų grupėse rekomenduojama turėti atsarginius apatinius drabužius;

1.3. drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.

2. Vaiką į grupę atvesti tik sveiką. Sergantys vaikai į darželį nepriimami ir tėvų atneštais medikamentais negydomi. Jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai vaikas yra ugdymo įstaigoje, tėvai (globėjai) ugdytojui turi pateikti raštišką sutikimą, leidžiantį ugdymo įstaigai administruoti vaistų davimą vaikui ir gydytojo vaisto receptą (arba recepto kopiją) išrašytą konkrečiam vaikui. Ugdytojas su tėvais (globėjais) suderina vaisto vartojimo administravimo planą: vaistas, dozė, vartojimo tvarkaraštis, vartojimo būdas, galimi pašaliniai reiškiniai. Tėvai (globėjai) vaistus pateikia tik originalioje vaisto pakuotėje su informaciniu lapeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko vardas ir pavardė, kuriam skirti vaistai. Bet kokiu atveju pirma to vaisto dozė turi būti suvartota vaikui esant namie.

3. Atvedant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą. 

4. Atvesti vaiką į grupę iki 9.00 val., atvykti paimti vaiko iš įstaigos iki 17.30 val., arba iš prailgintos dienos grupės iki 18.00 val. Atvykimas ir išvykimas laiku yra labai svarbus tiek Jūsų vaikui, tiek ir lopšelio-darželio kolektyvui. Ryte vėluojantis vaikas praleidžia svarbią ugdymo dalį – ryto ratą, jaučia papildomą stresą skubinamas, galiausiai gali nutikti taip, kad grupė jau bus išėjusi į lego kambarį, keramikos studiją, koncertą ir t.t.  Tuo tarpu ugdytojui yra labai sunku organizuoti vaiko ugdymą, sunku užtikrinti visuminį kompetencijų vystymą. Vakare vėluojant tėvams vaikas priverstas jaustis nepatogiai, nes mato, kaip pas jo draugus vis atvyksta pasiilgę tėveliai, o pas jį vis dar ne. 

5. Jei netikėtai pasikeitė planai ir tą dieną neatvyksite, iki 9 val. praneškite ugdytojui, kad neatvyksite ir neatvykimo priežastį. Jeigu planuojate tam tikrą laiką vaiko nevežti į ugdymo įstaigą, prašome apie tai mus informuoti iš anksto ir įvardinti priežastį. Priežastis reikalinga tam, kad kitiems vaikams galėtume pasakyti, kodėl neatvyko Jūsų vaikas, jei to paklaustų, taip pat reikalinga dėl lankomumo žurnalo, kurį pildo ugdytojai.

6. Aprūpinti vaiką tinkama apranga  kūno kultūros užsiėmimams, miegui ir buvimui grupėje.

7. Būtina grupėje palikti tėvų darbo, namų ir mobiliojo telefono numerius, kad galėtumėme Jus informuoti vaikui susirgus ar atsitikus traumai. Ugdymo įstaigos lankymo metu egzistuoja normali rizika, kad vaikas gali užsigauti, susižeisti, patirti traumą. Įvykus incidentui mes taikysime adekvačias priemones, apimant, bet neapsiribojant, dezinfekuojančias ir / arba skausmą malšinančias priemones, pirmają pagalbą ar medikų iškvietimą. Apie medikų iškvietimą Jus informuosime nedelsiant. 

8. Vaiką į grupę atvesti ir paimti gali tik tėvai (globėjai) ar kiti suaugę šeimos nariai. Privaloma raštu informuoti įstaigą apie asmenis, kurie rūpinsis vaiko atvedimu į įstaigą (paėmimu iš jos) tėvams (globėjams) negalint, tačiau ne jaunesni nei 12 m. broliai/seserys ir suaugę pašaliniai asmenys. Prašymą tėvai (globėjai) rašo pagal įstaigoje nustatytą formą, jame pasirašant abiems (jeigu vaiką augina abu tėvai) tėvams (globėjams).

9. Tėveliai privalo pasiimti vaiką iš įstaigos kai:

9.1. vaikui nustatomo ūmūs užkrečiamų ligų požymiai ar apžiūros metu randama utėlių ir glindų;

9.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje;

9.3. vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu gali suteikti įstaigos darbuotojai, nepažeisdami kitų vaikų interesų.

10. Vaikai į darželį gali atsivešti žaislus ir priemones iš namų, bet už jų praradimą ar sugadinimą personalas neatsako. Draudžiame į ugdymo įstaigą atsinešti elektronikos priemones, vaikiškus žaislus su maitinimo elementais (baterijomis), bet kokio tipo ginklus įskaitant vandens šautuvus, žaislinius kardus, karines mašinas, kareivėlius ir kt., aštrius daiktus (peilis, adatos, smeigtukai ir pan.), degiklius (degtukai, žiebtuvėliai), kitus degius arba nuodingus skysčius. Maisto produktus į grupę atsinešti draudžiama.

11. Bendruomenės švenčių metu, kuomet šventėje dalyvauja vaikai ir tėvai, ir kai vaišių stalas suneštinis, tėvai vaišes pasirenka savo nuožiūra, taip pat atsako už savo vaiko priežiūrą šventės metu įskaitant valgymą. Nepaisant to, suneštiniam stalui rekomenduojame rinktis sveikesnius produktus. Vaiko asmeninių švenčių metu, kuomet šventėje vaikų tėvai nedalyvauja, draudžiame vaikus vaišinti atsineštiniu (pirktiniu arba namuose gamintu) maistu išskyrus vaisius. 

12. Švietimo teikėjo steigėjo nustatyto dydžio mokestį už vaiko išlaikymą  ikimokyklinėje įstaigoje sumokėti iki einamo mėnesio 24 d.

13. Dokumentus, kurių pagrindu taikomos mokesčio lengvatos, pristatyti grupės auklėtojai iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos.  Tėvai privalo laiku informuoti įstaigą apie pasikeitusias, teisės aktais nustatytas, teisių į mokesčio lengvatas sąlygas.

14. Parama. Galima siūlyti  įstaigai paramą dovanojant daiktus arba skiriant savo asmeninį laiką, prisidedant darbais, skiriant laiko vaikams ir t. t.

 

 

error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content