Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ” VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Jolita Adamonienė,  logopedė; 
Daina Karkauskienė,  logopedė;
Irena Rakauskienė, specialioji pedagogė;
Raimonda Radzevičienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistė.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ” PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Zita Kaminskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
Nariai:
Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Dimitrovienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Angelė Krutulienė,  ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;
Asta Karasevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ” MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos sudėtis

Pirmininkė – Irena Andžiulytė, direktorė;
Nariai:
Ina Stasionienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rūta Mencevičienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;
Jolita Adamonienė, logopedė;
Aneta Vaičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Reda Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Laima Kairienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausia specialistė.
 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ” ETIKOS KOMISIJA
Komisijos sudėtis
Pirmininkė – Valentina Barysaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Jolita Adamonienė, logopedė;
Lina Radauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
Ina Stasionienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ramutė Liubinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 
 
ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ” DARBO TARYBA
Tarybos sudėtis
Pirmininkė – Daiva Kisielienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;
Nariai:
Reda Daugėlienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Violeta Kartanienė, preišmokyklinio ugdymo mokytoja.
error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content