Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas Valdorfo metodu

♦ Valdorfo pedagogika – tai vientisa vaikų ugdymo sistema. Jos metodai remiasi austrų pedagogo ir filosofo Rudolfo Štainerio (1861 – 1925) sukurta antroposofine antropologija, giliu vaikystės amžiaus tarpsnių suvokimu bei nuodugniu kiekvieno pedagogo vaikų stebėjimu, empiriniais tyrimais, jų fizine analize ir asmenine patirtimi.

♦Grupės aplinka. Ji nesunkiai pritaikoma įvairioms veiklos rūšims, tarsi lengvai keičiamos dekoracijos. Valdorfo grupėje nerasite ryškių komercinių žaislų, madingų lėlių ar kt. Žaislų yra nedaug, jie paprasti, estetiški ir kokybiški. Tokie žaislai skatina vaiko vaizduotę, provokuoja kūrybiškumą. Žaislų paprastumas bei gamtinių medžiagų įvairovė ne tik skatina vaiką „užbaigti mintįˮ, sukurti, parodyti iniciatyvą, bet ugdo smalsumą ir norą tyrinėti.  Kuo mažiau daiktų patalpoje, tuo lengviau ją transformuoti, keisti žaidimo reikmėms, joje kurti. Tokioje neperkrautoje aplinkoje išsaugojamas vaiko noras ir sugebėjimas susisieti su aplinkos daiktais.
 
♦ Grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 3 iki 6 metų. Tai tarsi maža visuomenė. Tokia „šeimyniška” situacija moko vaikus draugiškumo ir empatijos. Jaunesnieji vaikai turi puikų pavyzdį, nes jie mokosi iš vyresnių vaikų.  Vyresnieji vaikai turi prieš ką pasitempti,  mokosi atsižvelgti į jaunesnius ir jiems padėti. Be to, vaikų teisės ir pareigos grupėje diferencijuojamos pagal amžių. 
 
♦ Individualus dėmesys kiekvienam vaikui. Ryte, atėję į darželį, vaikai ir auklėtojos draugiškai sveikinasi, paduodami vienas kitam ranką. Tokiu būdu kiekvienas vaikas pajunta išskirtinį dėmesį. Tai padeda vaikui saugiai jaustis, moko drąsiai ir pasitikinčiai bendrauti su suaugusiais žmonėmis. Rato žaidimų metu kiekvienas vaikas išgyvena savo paties ir kitų vaikų reikšmingumą, svarbumą. Kviečiant į ratą, paminimas kiekvieno vaiko vardas, skaičiuojama, kiek ir kokių draugų nėra, kalbamasi, kodėl jie šiandien neatėjo.
 
♦ Valgis – tikras ritualas. Prie ilgo bendro stalo sėda ir vaikai, ir auklėtoja. Uždegama žvakelė. Auklėtojos padėjėja deda į lėkštę maisto, kiekvieno vaiko paklausdama, kiek jis suvalgys. Valgio ritualas jaukus ir ramus. Pasisotinę vaikai neskuba kilti nuo stalo. Degant žvakelei, jie dar kurį laiką šnekučiuojasi su auklėtoja. Auklėtojai dainuojant skaičiuotę, vaikai kyla nuo stalo ir įsijungia į kitą veiklą.
 
♦ Ugdymas per veiklą ir patyrimą. Pedagogas plečia vaiko patirtį, padeda pažinti jį supantį pasaulį ne tiek per aiškinimus, kiek per jutimus, patyrimą ir veiklą. Grupėje  vyksta visas spektras pamėgdžiojimui tinkančios veiklos,  turinčios socialinį, praktinį, moralinį – taigi, ir ugdomąjį pagrindą. Daug veiklos siejama su tradiciniais amatais, naudojant natūralias medžiagas ir priemones pvz. maisto gaminimas.
 
♦ Visą savaitę – ta pati pasaka.  Patirtis rodo, kad vaikai su malonumu klausosi vienos pasakos visą savaitę. Jeigu vaikas pripratęs prie kitokio būdo klausytis ir sekti pasaką, tai gali prireikti neilgo adaptacinio laikotarpio, kol vaikas išmoks susikaupti ir įsijausti, įsigilinti. Dažnai girdėdami vieną pasaką, vaikai spėja į ją įsijausti, jos klausosi su vis didesniu malonumu. Pasaką sekame, o ne skaitome. Sekdami pasaką mes matome vaiko akis, jo reakcijas ir galime pastebėti, kas jam aktualu, svarbu.
 
♦Valdorfo grupėje didelis dėmesys skiriamas laisviesiems žaidimams. Laisvieji žaidimai sudaro sąlygas aktyviai vaikų saviraiškai. Vaikams suteikiama daug laisvės judėti, bet kartu nustatomos aiškios elgesio ribos Auklėtoja leidžia vaikams žaisti patiems, sudarydama erdvę jų savarankiškumui reikštis, pati per daug nesikišdama ir atvirai nereguliuodama jų žaidimo. Dažniausiai jos poveikis laisvajam vaikų žaidimui – netiesioginis, inspiruojantis.
 
♦ Ritmas – svarbus ugdymo principas. Gyvenimo ritmiškumas yra esminė sąlyga, kad vaikai galėtų jaustis saugūs ir pasitikintys.  Žinodami, ko gali tikėtis iš ateinančios dienos, valandos, minutės, vaikai atsipalaiduoja nuo stresų, gali ramiai kurti, veikti, žaisti. Visas grupės gyvenimas turi tam tikrą ritmą, pritaikytą prie dienos ir metų laikų: Šv. Mykolas, Derliaus padėkos, Žibintų, Advento spiralės, Kalėdos ir kitos kalendorinės šventės, kurios yra labai arti gamtos. Valdorfo grupėje vaikai gyvena tokiame vaikystės pasaulyje, koks egzistavo daugybę šimtų metų.
error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content