Menu Close

Veiklos sritys

Lopšelio-darželio „Saulutė“ veiklos sritis – švietimas.
 
Lopšelio-darželio pagrindinės veiklos rūšys:
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
 
Kitos švietimo veiklos rūšys:
sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.
 
 
error: Duomenų kopijavimas draudžiamas !!
Skip to content