Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Projektas baigėsi – liko žydėti gėlės

Ir aš mažas buvau,
Menu, šį tą laužėm….
Tik į akmenis taip smarkiai
Butelių nedaužėm. (S. Geda ,,Atodūsis”)                                                   
Šis trumpas poeto eilėraštukas vaizdžiai pasako apie šiandienos realybę: teršiamus vandenis, miškus, pakeles, daužomus butelius, deginamą žolę, neteisingai rūšiuojamas atliekas ir kt.

Visa tai galime įvardinti ekologiniu ugdymu. 2016 m. balandžio 4-8 d. „Giliukų“ grupėje vyko gamtosauginio projekto užbaigimas, kurio pradžia ‒ 2015 m. rugsėjo 1 d. Projekto tikslas – ikimokyklinio amžiaus vaikų gamtos pažinimo ir pilietiškumo ugdymas. Nuo rugsėjo 1 d. grupėje buvo padėti žalios, mėlynos ir geltonos spalvos popieriniai konteineriai ir visus mokslo metus vaikai mokėsi rūšiuoti atliekas. Dalyvavome tarptautiniame projekte „Kamštelių vajus 2015“. Kartu su vaikais rinkome plastmasinius kamštelius ir iš jų sukūrėme paveikslą parodai. Pavasaris atkeliavo ir grupės palangės pasipuošė įvairių augalų daigeliais. Sėklas sėjome ir daigelius sodinome į indelius, kuriuos pasidarėme iš antrinių žaliavų. Visos savaitės metu grupėje vyko įvairi veikla pasirinkta tema, vaikai piešė piešinius, darė įvairius darbelius, diskutavo ekologine tema.  Į svečius buvome pasikvietę Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ekologę Eriką Mockevičienę, kuri vaikams papasakojo apie atliekų rūšiavimą ir tvarkymą, padovanojo vaikams spalvinimo knygutes. Prie projekto sėkmingai prisijungė „Giliukų“ grupės vaikų mamytės ir tėveliai. Jų kūrybiniai darbeliai iš antrinių žaliavų virto paroda „Negyvi daiktai atgyja pavasariniais žiedais“. Projektas baigėsi, tačiau nepasibaigė kelias į pažinimą ir supratimą, kad mes gyvensime tol, kol žmogus ir gamta yra ir bus draugai. Gamtosauginis-ekologinis ugdymas yra nuoseklus procesas prasidedantis ankstyvojoje vaikystėje ir besitęsiantis visą gyvenimą, todėl mes prie jo dar sugrįšime.
Lina Macevičienė
vyrsnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja