Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Lietuvos “Saulučių” sambūris Alytuje

2016 m. gegužės 19 d. Dzūkijoje buvo neįprastai saulėta, nes į Alytų sugūžėjo Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių „Saulutės“ vardą, atstovai. Šių lopšelių-darželių sambūris įkurtas 2011 m. Tais pačiais metais buvo išleista knygutė „Mes Lietuvos „Saulutės“. Kartą per metus šių lopšelių-darželių atstovai susirenka ir ši „saulutiečių“ tradicija prieš penkerius metus buvo pradėta Pakruojyje. Šios veiklos iniciatoriai ir pradininkai – Pakruojo lopšelis-darželis „Saulutė“.

1-oji konferencija vyko 2011 m. Pakruojo lopšelyje-darželyje „Saulutė“, 2-oji konferencija vyko 2012 m. Kupiškio lopšelyje-darželyje „Saulutė“, 3-oji konferencija vyko 2013 m. Joniškio lopšelyje-darželyje „Saulutė“, 4-oji konferencija vyko 2014 m. Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, o 5-oji konferencija vyko 2015 m. Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė“. Šių metų „Saulučių“ konferencijoje Alytuje dalyvavo Pakruojo, Gargždų, Joniškio, Raseinių, Jonavos, Širvintų, Mažeikių, Kauno, Prienų ir Telšių lopšeliai-darželiai „Saulutės“. Sam­bū­ry­je da­ly­vau­jan­tys lopšeliai-darže­liai vyk­do tą pa­čią veik­lą, ta­čiau kiek­vie­nas kaž­kuo ypa­tin­gas. Mū­sų su­si­bū­ri­mų tikslas – da­ly­tis ge­rą­ja dar­bo pa­tir­ti­mi, ino­va­ci­jo­mis, įdo­mio­mis idė­jo­mis, pro­jek­tais. Šių metų konferencijos tema – „Ikimokyklinio ugdymo organizavimas. Ugdome kitaip“. To­kia įstai­gų bendrys­tė vi­siems tei­kia nau­din­gos pa­tir­ties ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Konferencijoje dalyvavusius „Saulučių“ atstovus pakvietėme į Punios Panemunės dzūko pirkią, kur susipažinome su nacionalinių Dzūkų krašto patiekalų gamyba, ragavome juos. Atsisveikinimui svečius pakvietėme aplankyti Baltosios rožės tiltą ir sutarėme 2017 m. susitikti Telšių lopšelyje-darželyje „Saulutė“.
Alytaus lopšelio-darželio "Saulutė" informacija