Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Skelbiama atranka laisvai logopedo pareigybei užimti

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ (Naujoji g. 32, LT-63254, kodas 191052940)  skelbia atranką laisvai logopedo pareigybei užimti.
Darbo krūvis – 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygintas išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.

Darbo laikas: I-II-III — 7.30 – 11.00 val.;  IV — 8.00 – 11.00 val. 
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą.
Privalumai:
1. darbo patirtis su audizmo spektro sutrikimus turinčiais vaikais ir vaikais, kuriems nustatyti vidutiniai ir dideli ugdymosi poreikiai;
2. informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (pvz. darbas su interaktyvia lenta ir kt.).
Dokumentai pateikiami iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. 17.00 val.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai Naujoji g. 32, Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriui, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu ld@saulute.alytus.lm.lt su nuoroda: Dėl laisvos logopedo darbo vietos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį, kuris vyks 2017 m. rugpjūčio 29 d. (antradienis) 10.00 val. metodiniame kabinete.
Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel.: (8 315) 22 570 .
                                                                       Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" informacija