Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Vaikai ir mamytės vaidino kartu

Vaikas laimingas jei šalia vaidina tėtis, mama ar kitų vaikų tėveliai, jam drąsu, nes tėveliai ne tik stebėtojai, bet dalyviai. Tokie renginiai vienija tėvus, darželį ir vaikus, nes kasdien tėvai negali dalyvauti darželio veikloje kartu su vaiku. Dalyvavimas spektaklio kūrime, bendrose repeticijose ir pasirodyme suteikė vaikams daug džiaugsmo, nes vaidinti su savo mama yra labai puiku. Tokį sumanymą įgyvendino „Kiškučių“ grupė.

Plačiau

Padėka lopšelio-darželio “Saulutė” bendruomenei

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikus džiugina įstaigos teritorijoje pastatytos dvi priemonės, kurios buvo įsigytos iš paramos lėšų: čiuožykla ir balansinės sūpynės. Dėkojame visiems vaikų tėveliams ir darbuotojams už pervestus 2 % GPM.
Ačiū, kad  remiate mūsų lopšelį-darželį!
                                                                          Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė"direktorė

“Boružėlių” grupės vaikų gimtadienio šventė

Gegužės mėnesį „Boružėlių“ grupėje buvo didelis sujudimas. Grupės vaikučiai, tėveliai ir auklėtojos pradėjo ruoštis paskutinei mokslo metų šventei – grupės vaikų gimtadieniui. Visą mėnesį grupės auklėtojos Aneta ir Reda darė knygutes, į kurias sudėjo grupės metų veiklos akimirkas, įdomius vaikų posakius, nuotraukas ir kt. Pats linksmiausias ir smagiausias gimtadienis būna tada, kai susirinkę visi kartu galime dainuoti, žaisti, šokti.

Plačiau

Lietuvos “Saulučių” sambūris Alytuje

2016 m. gegužės 19 d. Dzūkijoje buvo neįprastai saulėta, nes į Alytų sugūžėjo Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių „Saulutės“ vardą, atstovai. Šių lopšelių-darželių sambūris įkurtas 2011 m. Tais pačiais metais buvo išleista knygutė „Mes Lietuvos „Saulutės“. Kartą per metus šių lopšelių-darželių atstovai susirenka ir ši „saulutiečių“ tradicija prieš penkerius metus buvo pradėta Pakruojyje. Šios veiklos iniciatoriai ir pradininkai – Pakruojo lopšelis-darželis „Saulutė“.

Plačiau

Privalomas priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Privalomą priešmokyklinį ugdymą įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisas (2 straipsnio 21 dalis). Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus.
Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" informacija

Saulytučiai

Alytaus lopšelyje-darželyje „Saulutė“ į ugdymo procesą integruota programa „SaulyTUČIAI“. Tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui. „SaulyTUČIŲ“ filmukai-pasakėlės skirtos 3–4 metų vaikams, jos įtraukia mažuosius į 20–30 minučių įdomiai struktūrizuotus, interaktyvius užsiėmimus.

Plačiau

Projektas baigėsi – liko žydėti gėlės

Ir aš mažas buvau,
Menu, šį tą laužėm….
Tik į akmenis taip smarkiai
Butelių nedaužėm. (S. Geda ,,Atodūsis”)                                                   
Šis trumpas poeto eilėraštukas vaizdžiai pasako apie šiandienos realybę: teršiamus vandenis, miškus, pakeles, daužomus butelius, deginamą žolę, neteisingai rūšiuojamas atliekas ir kt.

Plačiau

Vaiko kelias į taisyklingą kalbą

2016 m. kovo 24 d. į Alytaus lopšelį-darželį „Saulutė" rinkosi Alytaus miesto ir rajono logopedai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, dirbantys su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Lopšelyje-darželyje vyko seminaras „Vaiko kelias į taisyklingą kalbą. Gerosios patirties sklaida“, kurį paruošė ir pravedė jungtinė komanda: Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedė metodininkė Angelė Klusavičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Daiva Kiselienė ir Ina Stasionienė, Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Gerda Šlenfuktaitė ir specialioji pedagogė metodininkė Neringa Janušauskienė. 

Plačiau

Paroda “Velykų belaukiant”

Nuo kovo 14 dienos Alytaus kultūros ir komunikacijos centre (Pramonės g. 1B, Alytus) pradeda veikti Alytaus miesto lopšelių-darželių ir bendrojo lavinimo mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkurso paroda ,,Velykų belaukiant". Parodoje eksponuojami ir lopšelio-darželio „Saulutė" ikimokyklinio ugdymo auklėtojų kūrybiniai darbai. Paroda veiks iki balandžio 8 d. Paroda lankoma darbo dienomis nuo 10 val. iki 17 val. (13-14 val. pietų pertrauka) ir renginių metu. Parodą organizuoja VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Lauksime visų apsilankant parodoje.
 
Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" informacija
 

Paroda “Lietuvos pilys”

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" bendruomenė kasmet ieško naujų idėjų, formų, stengdamasi sudominti vaikus krašto tradicijomis bei papročiais, norėdama uždegti vaikų širdelėse meilę savo šaliai. Įvairiai minėdami tautines šventes siekiame, kad ugdytiniai geriau pažintų Lietuvą, savo gimtinę, didžiuotųsi ja. Šiais metais nusprendėme Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją pažymėti vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų paroda „Lietuvos pilys“. Kiekviena lopšelio-darželio grupė iš pasirinktų medžiagų kūrė Lietuvos praeitį menančias pilis.

Plačiau