Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ld@saulute.alytus.lm.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Jau užaugo mūsų vaikai

Skaisti pavasario saulė ir kvepiantys alyvų žiedai byloja, kad atėjo metas priešmokyklinukams atsisveikinti su darželiu. Šventiškai papuošta lopšelio-darželio salė paskutinį kartą pakvietė juos į daugiausiai emocijų sukeliančią šventę – išleistuves. Šiais metais „Pelėdžiukų“ ir „Voveriukų“ grupių ugdytinių išleistuvės buvo kitokios. Šventės vyko laikantis karantino saugumo reikalavimų, todėl trūko draugų, tėvelių, šventinio šurmulio.

Plačiau

Kaip dirbsime nuo birželio 1 d.

Nuo birželio 1 d. lopšelis-darželis pradeda dirbti vasaros režimu. Tai reiškia, kad nemažai pedagogų ir vaikų pradeda atostogauti. Vasaros laikotarpiu mažėja lankančių vaikų skaičius, todėl mažėja ir dirbančių grupių skaičius. Birželio 1 d. ne visi vaikai grįš į savo grupes, o grįžę nebūtinai ten sutiks savo grupės auklėtojas. Planuojame, kad mūsų darželyje birželio mėn. veiks 6 grupės: „Vabaliukų“, „Drugelių“, „Kiškučių“, „Giliukų“, „Boružėlių“ ir „Pelėdžiukų“. „Nykštukų“ ir „Voveriukų“ grupių vaikai bus paskirstyti į kitas grupes.

Plačiau

Nuo gegužės 18 d. lopšelis-darželis pradeda darbą

Džiaugiamės sutikdami Jus ir Jūsų vaikus darželyje. Mes tikimės išmintingo bei atsakingo bendravimo ir bendradarbiavimo, kalbėjimo ir susikalbėjimo. Manome, kad ypatingai svarbu visiems žinoti bendrus susitarimus ir jų vieningai laikytis. Norime priminti svarbiausius vaiko ugdymo ir vidaus tvarkos dalykus. Lopšelis-darželis „Saulutė“ nuo 2020-05-18 iki 2020-05-29 dirbs nuo 7.00 iki 17.30 val.
Nerekomenduojama vesti:

Plačiau

Nuotolinio darbo akimirkos

Pavasaris ieško darželyje vaikų klegesio, bet kol kas čia darbuojasi tik inkiluose perintys paukščiai. Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“, kaip ir visos Lietuvos švietimo įstaigos, ugdymą organizuoja nuotoliniu būdu. Tai iššūkis ne tik tėveliams, bet ir mums visiems. Labai džiaugiamės aktyviu grįžtamuoju ryšiu – siunčiamomis nuotraukomis, komentarais, mintimis, video su vaikų veikla, eksperimentais, tyrinėjimais, stebėjimais…. Dėkojame Jums už įsitraukimą į veiklą, supratingumą ir pagalbą mums. Laukiame Jūsų sugrįžtančių.

Plačiau

Informacija dėl paramos skyrimo

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, praėjusiais metais pervedusiems iki 2 proc. pajamų mokesčio mūsų lopšeliui-darželiui. Mūsų visų geranoriškumu už 2018 metus gavome 1 200 Eur. Panaudoję gautą paramą 2019 m. įsigijome 3 termoplastinius gaminius (speciali termoplastinė medžiaga, kuri naudojama žaidimų, paveikslėlių išpildymui ant asfalto betono): raketa, gėlė ir 10 pėdučių. Už gaminius ir jų montavimą sumokėjome – 1009,14 Eur. Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, Jūs ir šiais metais galite pajamų mokesčio dalimi paremti mūsų darželį.

Plačiau

Patvirtintas vaikų priėmimo tvarkos aprašas

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-80 patvirtino "Vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašą". Aprašo paskirtis – užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą, racionaliai paskirstyti vaikų srautus, organizuoti pageidaujančių lankyti vaikų apskaitą bei teikti informaciją tėvams (globėjams) apie vaikų priėmimą, grupių komplektavimą, laisvas ugdymo vietas grupėse ir jų poreikį (pridedama).

Ugdymas nuotoliniu būdu

Informuoti, kad nors šalyje ir paskelbtas karantinas, mes toliau vykdome savo veiklą nuotoliniu būdu. Nuo 2020 m. kovo 30 d. mūsų darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kiti įstaigoje dirbantys specialistai (logopedas, specialusis pedagogas) pradeda organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Lopšelis-darželis nuotoliniam ugdymui pasirinko naudoti nuotolinio mokymosi aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu:

Plačiau

Bendraukime ir bendradarbiaukime virtualiai

Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymą „Dėl prevencinių priemonių koronoviruso valdymui“, informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 13 d. stabdomas ugdymo procesas.

Plačiau

Dėmesio!

 

 

 

❗️Nuo kovo 13 d. koronavirusas pakoreguos alytiškių gyvenimą. Šiandien vykusiame Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje nuspręsta nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d.:
❗️stabdyti ugdymo procesą ir uždaryti visus Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius, mokyklas, neformaliojo švietimo įstaigas, kolegiją. Daugiau informacijos: https://bit.ly/2U0WpDL
❗️Uždrausti visus patalpose vykstančius kultūros, sporto ir kitus renginius bei kultūros įstaigų lankymą.
❗️Rekomenduoti naktiniams ir sporto klubams, barams nutraukti veiklą.
❗️Nuo kovo 13 d. Alytaus miesto savivaldybė alytiškius aptarnaus nuotoliniu būdu – el. būdu https://bit.ly/3cUrJwE ir telefonu https://bit.ly/2TYn4RP. Esant būtinybei, į savivaldybės administraciją atvykę alytiškiai bus aptarnaujami tik savivaldybės priimamajame – į administracijos specialistų kabinetus gyventojai nebus įleidžiami.
❗️Ekstremalių situacijų komisija dar kartą prašo alytiškių, nelankyti Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje gydomų ligonių ir vykdyti griežtas saviizoliacijos sąlygas grįžus iš karštųjų taškų užsienyje.

Rūpinkimės savo ir savo artimųjų sveikata!

Mokesčio už teikiama neformalųjį švietimą lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklėse – esminiai pakeitimai

2020 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba iš esmės pakeitė Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisykles. Kai kurie punktai įsigalioja nuo 2020 n. kovo 1 d. (nelieka galimybės atsisakyti pusryčių arba vakarienės; nelieka lengvatos vienam vaikui, jeigu lopšelį-darželį lanko du vaikais iš tos pačios šeimos; nelieka lengvatos vaikams, kurių tėvai yra bedarbiai ir kt.). (Taisyklės)