Biudžetinė įstaiga
Naujoji g. 32, LT- 63254  Alytus
Tel. (8 315) 22 570; (8 315) 72 960
El.p. ldsaulute@takas.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191052940

Rugsėjo 1-oji mūsų darželyje

Rugsėjis pasibeldė į dar vasariškai šiltas lopšelio-darželio „Saulutė“ duris ir paragino vaikučius sugrįžti į darželį. Džiaugiamės, kad rugsėjis sugrąžino jus visus iš vasaros – ūgtelėjusius ir įdegusius saulėje. Visur mirgėjo įvairiaspalviai rudeninių gėlių žiedai, klegėjo vaikiški balseliai. Vaikai džiaugėsi susitikę su savo draugais, kurių pasiilgo per vasarą, vieni kitiems kažką kuždėjo ir pasakojo.

Plačiau

Informacija dėl vaikų sveikatos patikrinimų

Kiekvienais metais lopšeliui-darželiui turi būti pateikta informacija, apie vaiko profilaktinį sveikatos patikrinimą. Tėvai (globėjai) turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Profilaktinį vaiko sveikatos patikrinimą reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93. 

Plačiau

Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ sproginėjo muilo burbulai

Liepos 25 d. gražioje lopšelio-darželio teritorijos vietoje, prie didžiųjų klevų, vaikus pasitiko įvairiaspalviais balionais „pražydę“ klevai ir pieva. Į šventę susirinkusius vaikus pasveikino boružėlė Karolina (auklėtoja Asta). Kartu su boružėle Karolina vaikai mankštinosi, dalyvavo įvairiuose atrakcionuose, piešė įvairiaspalvėmis kreidelėmis ant asfalto, vaškinėmis kreidelėmis ant didžiulio popieriaus lapo, tapė akvarele. Alytaus saulytučiai džiaugėsi įpusėjusia vasara pūsdami muilo burbulus.

Plačiau

Edukacinė kelionė Pakruojo dvare

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė tęsia įstaigos tradicijas ir mokslo metų pabaigoje išvyko į kelionę. 2016 m. liepos 2 d. patraukėme į dolomito kasyklomis, giliomis aludarystės tradicijomis, didikų ir bajorų virtuvės valgiais bei savitomis istorijomis garsėjantį Pakruojo dvarą. Tai yra didžiausias iki šių dienų išlikęs dvaro pastatų kompleksas Lietuvoje, įtrauktas į Lietuvos kultūros paveldo objektų registrą. Anksti ryte mes jau buvome Pakruojo dvare. Iki renginio pradžios dar turėjome laiko, tai pirmiausia apžiūrėjome Pakruojo dvaro teritoriją.

Plačiau

Informacija būsimų priešmokyklinukų tėveliams

Primename, kad nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmėms įsigyti. Prašymus reikėtų teikti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Socialinė parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimu Nr. T-41 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo".
                                                                                                       Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė" informacija

Vaikai ir mamytės vaidino kartu

Vaikas laimingas jei šalia vaidina tėtis, mama ar kitų vaikų tėveliai, jam drąsu, nes tėveliai ne tik stebėtojai, bet dalyviai. Tokie renginiai vienija tėvus, darželį ir vaikus, nes kasdien tėvai negali dalyvauti darželio veikloje kartu su vaiku. Dalyvavimas spektaklio kūrime, bendrose repeticijose ir pasirodyme suteikė vaikams daug džiaugsmo, nes vaidinti su savo mama yra labai puiku. Tokį sumanymą įgyvendino „Kiškučių“ grupė.

Plačiau

Padėka lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenei

Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikus džiugina įstaigos teritorijoje pastatytos dvi priemonės, kurios buvo įsigytos iš paramos lėšų: čiuožykla ir balansinės sūpynės. Dėkojame visiems vaikų tėveliams ir darbuotojams už pervestus 2 % GPM.
Ačiū, kad  remiate mūsų lopšelį-darželį!
                                                                          Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė"direktorė

Dzūkų dienos Alytuje

2016 m. gegužės 29 d „Giliukų“ ir „Drugelių“ grupės vaikai dalyvavo Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vykusioje Dzūkų dainų ir šokių šventėje. Skaisčiai švietė saulė, dangus – be jokio debesėlio, pavasarinė žolė džiugino savo sodriu žalumu … O kai į vasaros sceną pabiro tautiniais rūbais pasipuošę mažieji šokėjai, Alytaus kultūros ir komunikacijos centro amfiteatras tiesiog pražydo. Tai buvo gražus, smagus ir spalvingas renginys, suteikęs vaikams daug džiaugsmo ir naujų potyrių.

Plačiau

„Boružėlių“ grupės vaikų gimtadienio šventė

Gegužės mėnesį „Boružėlių“ grupėje buvo didelis sujudimas. Grupės vaikučiai, tėveliai ir auklėtojos pradėjo ruoštis paskutinei mokslo metų šventei – grupės vaikų gimtadieniui. Visą mėnesį grupės auklėtojos Aneta ir Reda darė knygutes, į kurias sudėjo grupės metų veiklos akimirkas, įdomius vaikų posakius, nuotraukas ir kt. Pats linksmiausias ir smagiausias gimtadienis būna tada, kai susirinkę visi kartu galime dainuoti, žaisti, šokti.

Plačiau

Lietuvos „Saulučių“ sambūris Alytuje

2016 m. gegužės 19 d. Dzūkijoje buvo neįprastai saulėta, nes į Alytų sugūžėjo Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių „Saulutės“ vardą, atstovai. Šių lopšelių-darželių sambūris įkurtas 2011 m. Tais pačiais metais buvo išleista knygutė „Mes Lietuvos „Saulutės“. Kartą per metus šių lopšelių-darželių atstovai susirenka ir ši „saulutiečių“ tradicija prieš penkerius metus buvo pradėta Pakruojyje. Šios veiklos iniciatoriai ir pradininkai – Pakruojo lopšelis-darželis „Saulutė“.

Plačiau

1 2 3 7